Untitled Document
   
You are from : ( )  
     
Untitled Document
Untitled Document
 

International Journal of Information Technology & Computer Science ( IJITCS )

Abstract :

An intelligent informational-measuring system for monitoring and optimization of power consumption was developed. System is used for monitoring and accounting of power consumption, as a decision support system for power resource optimization and for increase of power efficiency in economy of municipal formations and
communal services. System is used to obtain complete information about the parameters of power consumption, the collected information is analyzed for decision support of power use optimization at the farm level, at the level of small-scale enterprises and management companies..

Keywords :

: pressure-driven velocity flow; 4:1 contraction flow; rounded corner; fractional step; feedback.

References :

  1. Wenzel T.P. Energy Data Source Book for the U.S. Residential Sector, Sept. 1997.
  2. Denisenko V.V. Kompyuternoye upravleniye tekhnologicheskim protsessom, eksperimentom, oborudovaniyem. Moscow: Goryachaya liniya – Telekom Publ., 2009, 608 p. (rus)
  3. Mylnikov L.A. Mikroprotsessornyye sistemy sbora i obrabotki dannykh dlya avtomatizatsii kontrolya bystroizmenyayushchikhsya parametrov tekhnologicheskikh protsessov. PGTU Publ., 2009. (rus)
  4. Barsegyan A.A., Kupriyanov M.S., Stepanenko V.V., Kholod I.I. Tekhnologii analiza dannykh: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP. St. Petersburg: BKhV-Petersburg Publ., 2008. (rus)
  5. Codd E.F., Codd S.B., Salley C.T. Providing OLAP (on-line analytical processing) to User-Analysts: An IT mandate. Technical Report,.
  6. Larson B. Razrabotka biznes-analitiki v Microsoft SQL Server 2005, per. s angl. Moscow: Piter Publ., 2008, 688 p. (rus)
  7. Berger A., Gorbach I. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services: OLAP i mnogomernyy analiz dannykh. St. Petersburg: BKhV-Petersburg Publ., 2007, 908 p. (rus)
  8. Process Automation Handbook. London: Springer, 2007, pp. 351–363.
  9. Loginov A.L., Potekhin V.V., Akulov D.V., Khritonenkov A.K., Poletayev I.G. Intellektualnaya sistema upravleniya avtonomnoy vetroelektrostantsiyey. Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti SPbSPU. Informatika. Telekommunikatsii. Upravleniye, 2013, no. (181), pp. 50–57. (rus)
  10. Shkodyrev V.P. Innovatsionnyye tekhnologii v zadachakh upravleniya bolshimi raspredelennymi sistemami. Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti SPbGPU. Informatika. Telekommunikatsii. Upravleniye, 2012, no. (154), pp. 73–77. (rus)

Untitled Document
     
Untitled Document
   
  Copyright © 2013 IJITCS.  All rights reserved. IISRC® is a registered trademark of IJITCS Properties.